Podpořte vznik jilemnické pouťové střelnice

Model jilemnické pouťové střelnice

Letos připravujeme druhý ročník Pouťových farmářských trhů na prostranství u kostela sv. Vavřince. Uskuteční se v sobotu 11. srpna. Rády bychom zde otevřely Jilemnickou pouťovou střelnici. Bude to originální dřevěná střelnice s malbou od paní Jaroslavy Kunátové s motivem staročeské pouti na jilemnickém náměstí, do které se bude střílet ze dřevěných kuší. Střelnice bude 3,2 m široká a 2 m vysoká. (Model střelnice  je ke shlédnutí na přiloženém obrázku.) Střelnice bude letos i v dalších letech zdrojem příjmů, které chceme věnovat na zajištění programu Pouťových farmářských trhů. Prostředky získané z provozu střelnice přispějí k zachování udržitelnosti Pouťových farmářských trhů a v lepším případě též k jejich rozvoji.

Pro výrobu dřevěné střelnice a vůbec realizaci celého záměru potřebujeme zaplatit práci truhláře a materiál na konstrukci, pořídit plechové destičky do okének střelnice, nakoupit barvy a nechat střelnici namalovat a zadat výrobu dřevěných kuší na střílení. Dohromady potřebujeme 20.000 Kč.

Máte chuť nám pomoci s financováním? Na projekt jilemnické pouťové střelnice můžete přispět – libovolnou částkou. Každá koruna pomůže.

Jakýkoliv finanční příspěvek je možné zaslat na účet 670100-2209327900/6210 (do zprávy pro příjemce napište heslo „střelnice“), peníze je možné též předat hotově. Na vyžádání Vám vystavíme fakturu.

Co za to? 

Přijďte si zastřílet z dřevěné kuše. Dostanete od nás poukaz na 20 střel zdarma! A k tomu bude Vaše jméno (jméno firmy) zvěčněno na boku střelnice (ale nemusí být, pokud byste nechtěli). Při daru 5.000,- a výš můžete mít svou reklamu (logo, název, jméno) přímo na čelní straně střelnice na ploše ca 20 x 45 cm. Bude to trvalá reklama, která ze střelnice nevymizí! Nabízíme také možnost umístění reklamy na internetové stránce a facebookovém profilu jilemnických farmářských trhů.

Velmi děkujeme za přízeň!

Petra Fišerová, Juliana Kostečková, Lea Vejclová, organizátorky Pouťových farmářských trhů