Pro prodejce

Chcete-li prodávat na našich trzích

Pošlete nám vyplněnou přihlášku (doc).
Provoz farmářských trhů se řídí tržním řádem (pdf) a prodej produktů živočišné výroby dále podléhá Pokynům Státní veterinární správy pro prodej živočišných produktů (pdf), které jsou přílohou tržního řádu.

Jaké zboží a kdo může na trhu prodávat

Na trhu se mohou prodávat především výrobky z tuzemských farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z tuzemské produkce. Prodávat se může především ovoce a zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, cukrovinky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, ryby, ale i rukodělné nebo řemeslné výrobky vlastní výroby.
Prodávat zboží může především producent/výrobce nebo jím pověřená osoba.

Kdy přijet na trh a otevírací doba

Trh je otevřen v sudé pátky od 7:00 do 15:00. Prodejce je povinen být přítomen se svým stánkem minimálně v otvírací dobu. Kratší prodejní doba je možná pouze na základě předchozí dohody mezi prodejcem a provozovatelem, a to ve výjimečných případech. Prodejce může zahájit stavbu stánku po 6:00 a musí opustit prodejní místo do 17:00.
Trh se může konat ve čtvrtek od 7:00 do 15:00, je-li sudý pátek státní svátek, nebo probíhá-li zde akce vyžadující prostor využívaný farmářskými trhy.

Stánek a prodejní místo

Každý prodejce má vlastní stánek nebo chladicí auto. Stánek si prodejce sám montuje i demontuje. Prodejní místo je prodejci přiděleno provozovatelem.

Parkování

Pro vykládku zboží se zajíždí autem na plochu vyhrazenou pro stánky. V otevírací době od 7:00 do 15:00 se již nesmí na plochu vyhrazenou pro stánky vjíždět. Parkování si každý prodejce zajišťuje na vlastní náklady na místech vyhrazených pro parkování.

WC, voda, elektřina

Sociální zařízení (toaleta a umyvadlo s teplou vodou) je umístěno v suterénu budovy radnice (č.p. 82). Jedná se o veřejné WC.
Elektrickou přípojku pro prodejce zajišťuje provozovatel trhů. Prodejce má vlastní kabel.

Odpadky

Na tržišti je umístěn stojan na velký odpadkový pytel určený zejména pro odpady návštěvníků trhu. Prodejci zajišťuji úklid vlastních odpadků vzniklých z jejich činnosti na vlastní náklady.

Registrace u SZPI

Nejste-li registrovaní u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, udělejte to hned u místně příslušného inspektorátu SZPI, jinak porušujete zákon. Registraci můžete provést prostřednictvím formuláře Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu činnosti (doc).


Ke stažení