Pro starší i kojence zdravý základ z Dolence

farmářský trh v Jilemnici

Nabídka farmy Dolenec

Na farmářském trhu v Jilemnici se již od začátku letošní trhové sezony setkáváme s vynikajícími mléčnými výrobky z farmy Dolenec. Farmu Dolenec najdeme ve Zlaté Olešnici nedaleko od Vysokého nad Jizerou. Na farmě Dolenec produkují výrobky z mléka krav pasených výhradně na loukách CHKO Jizerské hory (louky bez chemického postřiku). Výrobky z tamní minimlékárny jsou poctivé, vyráběné šetrnou technologií. Jogurty, tvarohy a sýry se zde vyrábějí z plnotučného mléka za pomoci živých mléčných, jogurtových a speciálních sýrařských kultur podle stejných receptur, které znali a používali i naši předkové. Však také zcela právem nesou výrobky z Dolence označení „Jako od babičky …“ Nenajdete zde různá aditiva, zahušťovadla, chemické a konzervační látky, přísady lidskému organismu neprospěšné, naopak najdete – spoustu mléka.

Na několika posledních trzích jsme mohli u stánku s vitrínou s mléčnými výrobky z Dolence potkat osobně přímo pana Jiřího Vrkoslava, majitele farmy. Odhodlala jsem se a položila jsem mu několik otázek:

Jak velkou plochu obhospodařujete? Kolik na ní pasete krav? A kolik lidí se o to všechno stará?

Hospodaříme na 96 hektarech pozemků, máme 50 krav a 20 jalovic. O všechno se staráme ve čtyřech lidech – moje paní a já a dva další zaměstnanci.

Chováte ještě další hospodářská zvířata?

Jen dvě prasátka na přebytky.

Zpracujete všechno mléko ve vaší minimlékárně, nebo prodáváte ještě mléko dále?

Vše zpracujeme v naší minimlékárně.

Je hospodaření u Vrkoslavů rodinnou tradicí?

Ano. Hospodářství vrátili naší rodině po sametové revoluci.

Pane Vrkoslave, bylo vždy Vaším snem hospodařit na pozemcích?

Ano, dříve ano, přizpůsobil jsem tomu i svoje vzdělání (mám zemědělskou školu). V současné době si ale uvědomuji, jak nízko je naše práce hodnocená. A přitom se vůbec nejedná o lehkou práci, je náročná fyzicky i časově. Vidím také, že mi nezbývá mnoho času na naše děti – ty s námi tráví hodně času v kravíně a v mlékárně.

V kolik hodin ráno vstáváte?

Vstávám většinou kolem 6:00. Ale stává se, že se předtím dostanu do postele v pět hodin ráno po noci probdělé v mlékárně.

Je produkce mléka v některém ročním období výrazně nižší? A které roční období – v souvislosti s množstvím práce na farmě – máte nejraději?

Množství mléka umíme ovlivnit – březost krav lze v chovu regulovat. Tedy mléka máme celý rok víceméně stejně. A roční období? Naučil jsem se neuvažovat o ročních obdobích s ohledem na množství práce na farmě. Já mám nejraději léto, i když zrovna v létě se člověk na farmě téměř nezastaví.

Najdeme u vás na farmě prodejnu?

Ano, máme otevřeno všechny dny v týdnu. Otvírací dobu máme uvedenou i na našich internetových stránkách (http://www.farmadolenec.cz/kontakt.html, pozn. aut.).

Několik výrobků farmy Dolenec získalo různá ocenění – například „ochucený tvaroh česnek pažitka“ se stal celkovým výhercem v přehlídce „Výrobek roku Libereckého kraje“ v roce 2014, ve stejné soutěži zabodoval v roce 2013 také „ochucený tvaroh vanilka“. Nejaktuálněji byl letos opět oceněn „ochucený tvaroh česnek pažitka“, který je pro rok 2015 nositelem hrdého označení „Regionální potravina Libereckého kraje“. Ve stejné soutěži se v roce 2013 vyšvihl také váš „jizerskohorský přírodní sýr“. Vaše výrobky jsou navíc od roku 2010 značeny logem „Regionální produkt Jizerské hory“. Certifikát pro toto značení se po dvou letech vždy znovu obhajuje a daří se vám úspěšně obhajovat až dosud. Jak to funguje prakticky, jak získá potravina taková prestižní ocenění?

Těch vyjmenovaných soutěží – přehlídek se účastníme pravidelně. Dozvíme se tedy většinou od vyhlašovatele takového podniku, že je možnost se přihlásit. My pak vše zvážíme, vybereme podle nás zajímavý produkt a přihlásíme ho do soutěže. A pak následuje celá předlouhá posuzovací a rozhodovací procedura. Věc udržení kvality, inovace, nápady, to jsou témata k případným samostatným otázkám či rozhovoru…

Je některý z vašich výrobků označen logem BIO? Jak ono to je vlastně s tím označováním BIO výrobků?

To je složité. Naše výrobky podléhají pravidelným kontrolám kvality. Od kontrolních orgánů máme informace, že výsledky posuzování našich výrobků jsou velmi dobré a že některé naše výrobky kvalitativně dokonce předčí některé výrobky jiných výrobců označené logem BIO. Nicméně žádný z našich výrobků takto označen není, protože „papírově“ je zajištění možnosti značení výrobků tímto logem tak složité, že jsme od takové aktivity upustili. Potřebujeme být na loukách, v kravínu, v mlékárně, ne sedět nad „papíry“. Kvalita našich výrobků je vysoká, a to je pro nás důležité.

Jak často k Vám docházejí kontroly?

Pravidelně k nám chodí zástupce Státní veterinární správy – vždy jednou za měsíc. Dále chodí nepravidelně kontroly z městského úřadu.

Jezdíte ještě někam jinam na trhy?

Nejezdíme. Svoje zboží prodáváme v naší prodejně přímo na farmě a nebo v kamenných prodejnách (seznam najdete na http://www.farmadolenec.cz/prodejny.html, pozn. aut.). K vám do Jilemnice to máme blízko.

Jak se rozhodujete, kolik a čeho k nám do Jilemnice na trh přivézt?

Víme, kolik se čeho prodalo, a tomu přizpůsobíme výrobu. Výrobky, které vezeme na trh, jsou čerstvé, většinou vyráběné den před trhem, kromě tvarohů, ty potřebují trochu vyzrát. U dodávek do kamenných prodejen se řídíme objednávkami.

Který z vašich produktů byste doporučil čtenářům tohoto článku?

Česnekový tvaroh s pažitkou a tzv. pivník. Pivníku je málo, do Jilemnice se nám ho podařilo dovézt jen párkrát. Pivník zraje – v zimních měsících 3 měsíce, v teplejším počasí je zrání rychlejší, trvá cca měsíc. Je to ale skutečná pochoutka.

Děkuji za rozhovor.

-Petra Fišerová-