Proč farmářské trhy v Jilemnici?

K záměru obnovit v Jilemnici tradici farmářských trhů nás vedla snaha rozšířit nabídku kvalitních produktů dostupných v Jilemnici. Chceme přiblížit místní produkty místním kupujícím a nabídnout čerstvé potraviny. Klademe důraz na regionální původ a prodej přímo od producentů. V nabídce bude i doplňkový sortiment např. řemeslných výrobků, výrobků chráněných dílen apod. Podporujeme zdravý životní styl, českou produkci, poctivé producenty. Usilujeme o komplexnost sortimentu.

Na trzích nechceme překupníky, snažíme se o převahu regionálních produktů a o transparentnost jejich původu, což odpovídá myšlenkám Kodexu farmářských trhů zveřejněném Ministerstvem zemědělství v květnu 2011.

Velkým povzbuzením pro zahájení příprav nových trhů pro nás byla skutečnost, že se jilemničtí občané v Desateru problémů Jilemnice (2014) pro trhy vyslovili. Velmi důležité pro nás bylo hned v samém počátku úvah o trzích také zjištění, že vedení města je myšlence obnovy trhů nakloněno. V neposlední řadě chceme oživit hlavní jilemnické náměstí další aktivitou a podpořit jeho potenciál místa k setkávání.

Pro větší podrobnost ještě doplňme, že v letech nedávno minulých v Jilemnici již farmářské trhy provozovány byly – v prostoru mezi školami. Trh zde ale zanikl. Podle informací a postřehů od občanů i samotných prodejců nebyl trh na vhodném místě a navíc na něm nebyl nabízen dostatečně zajímavý sortiment odpovídající myšlence farmářských trhů, který by přilákal kupující svými vůněmi, svou chutí a svou jedinečností. Na hlavním jilemnickém (Masarykově) náměstí se tehdy trh konat nemohl. Náměstí bylo totiž rekonstruováno s přispěním finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a podmínky smlouvy o poskytnutí této dotace vylučovaly – až do konce pětiletého období po finančním ukončení projektu – náměstí zpřístupnit (pronajmout) novým akcím. Udržitelnost projektu – oněch výše zmíněných pět let – vyprší 1.4.2015.

Nové farmářské trhy v Jilemnici získaly podporu města Jilemnice, bez níž by s velkou pravděpodobností buď vůbec nevznikly, nebo by se obsahově podobaly trhům výše zmíněným.